Veilig en Gezond Werken 2021-01-09T18:59:53+01:00

Veilig & Gezond Werken

Trainingsaanbod in opdracht van de RAS voor leidinggevenden in de schoonmaak

Veilig & Gezond werken in de schoonmaakbranche

Met het ESF-project Waardevol werk, veilig en gezond werken in de schoonmaak willen de sociale partners in de schoonmaakbranche de bewustwording vergroten van het belang van veilig en gezond werken, evenals ongewenste omgangsvormen en discriminatie in de branche tegengaan. De leidinggevende maakt het verschil en krijgt daarom veel aandacht, waarbij het goede voorbeeld geven, signaleren èn handelen, en de rol richting de opdrachtgever de focus krijgen. Ook in het dragen en delen van het gemeenschappelijk waardenkader in de branche speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Daarom is er in dit project veel ruimte ingericht voor het trainen van drie niveaus leidinggevenden in de branche: direct leidinggevenden en hoger management. De trainingen zijn gericht op het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag en het beperken van fysieke belasting. Het benoemen van meerdere niveaus leidinggevenden is expliciet van belang: een leidinggevende kan zijn gedrag moeilijk veranderen als hij zich niet gesteund voelt door zijn eigen leidinggevende.

Wat is de bedoeling?

Om een wezenlijke verbetering te realiseren in de branche als het gaat om Veilig Werken, is het noodzakelijk de schoonmaker centraal te stellen. Hiermee beogen we een gezondere balans te krijgen tussen commerciële doelen van schoonmaakbedrijven en de zorg voor een veilige werkomgeving voor werknemers.

Wat is de doelstelling van ons aanbod voor leidinggevenden?

De leidinggevenden voldoende toerusten om hun rol te pakken in de thema’s fysieke belasting en ongewenst gedrag op de voor hen relevante niveaus, zowel gericht op hun relatie met hun medewerkers, de klant als hun eigen leidinggevende.

Wat kenmerkt onze aanpak?

  • Herhaling is een belangrijke hefboom voor leren
  • Korte stukjes informatie combineren met reflectie op eigen gedachten/gedrag in eigen rol
  • Voorbeelden tonen en voordoen (wat is gewenst, wat is ongewenst gedrag?)
  • Korte leermomenten en regelmatig interactie met deelnemers
  • Oefenen met deelnemers (praktijkcases)
  • Ondersteuning en borging in de praktijk
  • Ervaringsleren

Hoe zien de trainingen er uit?

De trainingen zijn ontwikkeld voor voorwerkers en objectleiders, voor ambulante objectleiders en rayonmanagers en we organiseren sessies voor de managementlaag van rayonmanagers tot directieleden.

De trainingen beslaan 2 dagdelen van 3 uren: deel 1 is gericht op het voorkomen van fysieke overbelasting en het ondersteunen van de medewerkers hierin. Deel 2 is gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag.

Alvorens te starten met de bovenstaande trainingen beginnen we met sessies voor managers en directieleden, waarin we de eigen rol en verantwoordelijkheid in de keten (schoonmaker/klant/werkgever) bespreekbaar maken, zoals het onbedoeld in stand houden of voorkomen van ongewenste situaties.