Team APK 2022-03-18T15:52:38+01:00

DIT Speelt Team APK

Een Team APK kan op elk moment in de ontwikkeling van een team een boost geven aan de teameffectiviteit

Hoe werkt het?

Tijdens de Team APK doen we, samen met het team, een algehele check op verschillende onderdelen:

  • De bedoeling: wat is onze opgave en hoe zit elk teamlid ‘in de wedstrijd’?
  • Wederzijdse afhankelijkheid: is er voldoende functionele noodzaak om als team op te trekken?
  • Structuur: is de huidige inrichting van het werk ondersteunend aan de opgave?
  • Psychologische veiligheid: wat mag/kan je hier wel? Wat doen we hier absoluut niet?
  • Leiderschap: hoeveel eigenaarschap en leiderschap is er binnen het team aanwezig?

Intake

We spreken graag een teamleider, manager of vertegenwoordiger van het team vòòr de Team APK om een goed beeld te krijgen van wat er speelt.

Resultaat

Na de eerste bijeenkomst heeft het team een helder beeld over de stand van zaken binnen het team. Daarnaast is er een gedeeld beeld over welke aspecten aangepakt zouden moeten worden om de samenwerking onderling of met andere teams te verbeteren. Ten slotte worden er afspraken gemaakt over een mogelijke volgende stap en de onderdelen binnen een vervolgtraject.