Loading...
Over Presenteren 2018-01-13T13:15:44+01:00

Over Presenteren

mogelijkheden voor een succesvolle & pakkende presentatie

Foto: www.spontanefotografie.nl

4 ONDERDELEN WAARUIT EEN PRESENTATIE BESTAAT

 • INHOUD : actueel, aansluitend, interessant, resultaat
 • VORM: verrassend, inzicht gevend, opbouw van je tekst, pakkende woorden, stijlfiguren, handgebaren, retoriek, samenvatten, metaforen
 • ENERGIE: enthousiast, inspirerend, boeiend, saai, vervelend, omgaan met pauzes, juiste accenten, omgaan met gelach/applaus
 • RELATIE: authenticiteit, verbindend, informeel, betrekken, contact met je publiek, ontspannen en gemeenschappelijk maken(we) 80%+!

KEN UZELF (Jung)

Ben je meer het type:

Teamplayer              : een relatie- of “mensen -mens”? Dan zul je proberen te overtuigen op betrekking niveau

Manager                    : dan zul je waarschijnlijk de aandacht leggen op resultaten die behaald gaan worden als je volgens jouw plan werkt

Ondernemer            : dan zul je je publiek willen overtuigen dat jouw visie die je neerlegt voor het beste resultaat zal zorgen

Onderzoeker           : dan zul je je speech het liefst onderbouwen met feiten waarvan je zeker bent dat ze bewezen zijn

Voordelen van alle niveau’s:

 • De teamplayer zal iedereen betrekken.
 • De manager zal betekenis geven aan zijn plannen door het te verbinden met het resultaat.
 • De onderzoeker zal verbinding zoeken met de inhoud.
 • De ondernemer zal zich verbinden met het mooie plan en de vooruitzichten die het oplevert.
 • Het geheim is: Balans. Zoek een balans in je speech waarbij het Doel is: wat wil ik overbrengen, wat is mijn kern-boodschap.

MET EEN PRESENTATIE WIL JE… :

Als het ware in gesprek met je publiek en je wil iets overbrengen.

De driehoek van een presentatie is:

                                               Jij

            

Publiek                                                                  Onderwerp

 Je verbindt jezelf zo goed mogelijk met alle drie de elementen en bent je bewust van de context waarin je je bevindt.

DOEL

Beleving         : Hoe wil je dat je publiek is na je presentatie. In welke stemming, sfeer?

Boodschap     : Wat wil je dat ze mee hebben gekregen?

Beeld              : Hoe wil jij overkomen? Welke indruk moet men hebben van jouw organisatie, van jouw team.

FOCUS

Weten wat je wil zeggen geeft richting en focus aan je presentatie.

Door focus aan te brengen kun je je volledige aandacht houden bij wat je doet met de tekst of wat de tekst met jou doet.

WAAR MAAK JE GEBRUIK VAN?

 • Retoriek
 • Inbrengen van je persoonlijke beleving en terugvragen van beleving.
 • Complimenten aan je toehoorders
 • Checken bij je toehoorders
 • Samenvatten thema’s en gemeenschappelijk maken
 • Voorbeelden waarin jij zelf, je team, of je organisatie opereert

STIJL-FIGUREN

1. Alliteratie:  Suske en Wiske en de Kleppende Klipper

2. Antithese:  contrasten direct naast elkaar zetten. De armsten leefden in huizen zonder verwarming terwijl de rijksten genoten van hun verwarmde villa’s.

3. Herhaling:

De printers van …. zullen altijd blijven werken

de printers van……zullen het altijd blijven doen

de printers van …..werken onder alle omstandigheden

etc

4. Ironie:  Internet is DE uitvinding van deze tijd. Als je echt contact wil, gebruik dan internet.

5. Metafoor: verbindt twee dingen die niets met elkaar te maken hebben.

Vriendschap is als een huis. Het heeft een sterke fundering en muren nodig maar ook ramen om licht door te laten.

6. Parabool en Hyperbool ofwel understatement.

“Hij was een beetje dom”. Het was zo donker dat zelfs een blinde zou struikelen.

7. Parallellisme: balans tussen lengte en vorm van de zinnen of zinsdelen.

Door deze machine krijgt u succes, heeft u succes, houdt u succes en

8. Personificatie: Menselijke eigenschappen toekennen aan een niet-menselijk object.

Terwijl de zon haar vriendelijke stralen naar ons toestuurt.

9. Synthesie:

Het oproepen van een visueel maar ook akoestisch, smakelijk, geurig en gevoelvol beeld.

De ontmoeting liet een bittere nasmaak achter en de stem galmde nog lang na terwijl de geur zijn after shave mijn haren recht overeind deed komen.

10. Vergelijking: een directe vergelijking met als. De nieuwe functie was als een baken van hoop voor dit gezin.

! Let op:

Balans houden, teveel is nooit goed en trekt de aandacht af van wat je wil vertellen.

Stijlfiguren zijn een ondersteuning voor je speech en nooit een hoofddoel.

Stijlfiguren onderscheiden, onderstrepen en bekrachtigen je tekst.