De Mantelzorgmonologen 2018-03-01T17:03:04+01:00

De Mantelzorgmonologen

Wat speelt bij mantelzorgers?

Wat gebeurt er in de voorstelling?

In deze theatervoorstelling maakt u op indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op verhalen van mantelzorgers. De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn.

Wat kunnen de Mantelzorgmonologen voor u betekenen?

De voorstelling kan op verschillende manieren ingezet worden:

    • als onderdeel van een bewustwordingscampagne b.v. rond de dag van de mantelzorg
    • om met inwoners en mantelzorgers in gesprek te gaan.
    • als onderdeel van deskundigheidsbevordering om zorgprofessionals meer inzicht geven in hoe zij het samenspel met mantelzorgers kunnen optimaliseren.
    • als aanjager om het thema werk en mantelzorg bij bedrijven op de agenda te krijgen.
    • ter ondersteuning van beleidsontwikkeling op het gebied van mantelzorg.

In gesprek met publiek en/of aansluitende training

Na de voorstelling gaan we in gesprek met het publiek over de behoefte van en de samenwerking met mantelzorgers. De voorstelling is ook te boeken in combinatie met de training Samenspel, waar de focus ligt op de verbetering van het samenspel tussen zorgverleners, mantelzorgers en clienten.

‘Dit moeten mensen zien om te voelen wat er speelt bij mantelzorgers en wat echt nodig is’

Lid WMO adviesraad

‘Door de voorstelling ga ik het keukentafelgesprek met mantelzorgers totaal anders aan’

Consulent WMO gemeente
mantelzorgmonologen