Loading...
Aanbod 2018-01-15T10:27:34+01:00

Waarnemen

Welke momenten kunnen we waarnemen?

Observeren

Teamoverleg, bilateralen, vergaderingen, klantgesprekken ..

Team APK

Jaarlijks onderhoud zonder 'sense of urgency'

Voorkomen is beter dan...

Lees meer

Voor inzicht in zaken die nóg beter kunnen.

Dialoog

In gesprek met elkaar over wat er speelt

Teams - MT

Interviews, feedback en groepsdynamiek

DIT Speelt Theater

Om lastige onderwerpen op de kaart te zetten

Dialoog met het team

Lees meer

Lichte en toch stevige manier om de ‘ongeschreven regels’ te bespreken.

On the JOB coaching

Spannend, maar o zo effectief

Direct toepasbaar

Jij werkt, wij observeren, geven feedback en coachen.

Workshops & Training

Toegespitst op wat er speelt

Kleine groepen

Workshops met korte theorie, veel uitproberen en kleine groepen (max. 6 personen).

Het Nieuwe 50

Theatercollege voor álle leeftijden

Humor, scènes en discussie

Lees meer

“Hoe haal je het maximale uit deze fitte generatie?”

Lastige ouders..

BESTAAN NIET

Onderzoeken en proberen wat werkt..en wat niet

Lees meer

“Wij vonden het een boeiende, inspirerende en geslaagde ochtend!”

Het Nieuwe Werken LIVE!

Humor, scènes & interactie

Voorstelling over de (voor)oordelen van Flexibel Werken

Lees meer

Het Nieuwe 50

Een theatercollege voor álle leeftijden

Waarom zo’n voorstelling?

Steeds meer 50-plussers, ook in uw organisatie. Hoe halen we het maximale uit deze generatie, die nog 25 jaar en 10.000 uur meegaat?
Met het theatercollege Het Nieuwe Vijftig zet u dit onderwerp op de agenda en brengt u collega’s met elkaar in gesprek – ongeacht hun leeftijd.

Welke vragen spelen er?

– Wat kunnen oudere werknemers zelf doen om hun kwaliteiten optimaal te blijven inzetten?
– Hoe kan je iemand motiveren die niet in beweging lijkt te willen komen?
– Wat is ‘generatiemanagement’ m.a.w. hoe kan je de levensfasen van je werknemers juist benutten in je organisatie?

Op maat

Elke organisatie heeft specifieke aandachtspunten. Vooraf aan de voorstelling bespreken we met de opdrachtgever de onderwerpen die wenselijk zijn om te belichten. U kunt het volledige theatercollege boeken (30 min. een aantal scènes, interactie met de zaal, een slotlied).
U kunt ook, na een intake, een scène op maat laten schrijven. Dit kan een regie-scène zijn, waarbij het publiek de personages mag regisseren, waardoor er een betere uitkomst is.
Intussen is het publiek met elkaar in gesprek over hetgeen u aan de orde wilde stellen.

Het Nieuwe Werken LIVE!

Een voorstelling over de (voor)oordelen van Flexibel Werken

Hoe gaat dat, zo’n voorstelling?

Er is door overheid en bedrijfsleven veel geïnvesteerd om Het Nieuwe Werken (HNW) zo breed mogelijk in BV Nederland te lanceren. Maatschappelijke ontwikkelingen maken HNW wenselijk, ICT maakt het mogelijk. Anno nu kan vanaf elke plek gemaild worden, online vergaderen is gemeengoed en thuiswerken een veel gebruikte term. We hebben deugdelijk openbaar vervoer, carpool initiatieven en fietsplannen. Niets, maar dan ook niets houdt Het Nieuwe Werken tegen. Maar waarom werkt het dan niet (echt)?

De voorstelling

De show toont ons op indringende wijze de huidige stand van zaken. Door middel van hilarische dialogen, rake anekdotes en herkenbare sketches ontkomt niemand aan de spiegel die wordt voorgehouden.
De dag is dynamisch, licht en soms confronterend. We werken met verschillende werkvormen, in kleinere groepen, met spelelementen en testjes. Uiteraard kan de dag aangevuld worden met een teamactiviteit en/of (bijzonder) etentje in de avond.

Op maat

Elke organisatie heeft specifieke aandachtspunten. Vooraf aan de voorstelling bespreken we met de opdrachtgever de onderwerpen die wenselijk zijn om te belichten. Naast de vaste opzet van de show is er voldoende ruimte om deze aandachtspunten te implementeren. Bovendien is het ook mogelijk een workshop na de voorstelling te begeleiden, om de gevormde gedachten om te vormen naar concrete stappen.

Voorstelling show het nieuwe werken flexibel werken
[fusion_youtube id=”https://youtu.be/tPMdxjd_4qg” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” /]

Lastige ouders bestaan niet

Praktische training voor leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs

Onze aanpak in de training

Lastige ouders bestaan niet, maar hoe kan ik met ze omgaan? Wij bieden geen pasklare oplossingen, maar wel oefenen met uit het leven gegrepen situaties en voorbeelden van de deelnemers. Welke dilemma’s ervaar je bij het omgaan met ouders? Wat zou je het liefste doen en wat is er nodig? Vanuit de behoefte van de groep deelnemers plaatsen en duiden we het gedrag in verschillende thema’s:

• Hoe breng je slecht nieuws en hou je toch contact?
• Wat zijn verschillende conflicthanteringsstijlen en wanneer ze je deze in?
• Omgaan met weerstand
• Feedback geven en ontvangen
• Hoe ga je om met de belangen van de ouder, het kind, de school en jezelf?

Hoe werkt het?

De training start met een licht, maar herkenbaar voorbeeld van een “lastige ouder”. De reacties van de deelnemers worden geïnventariseerd en vormen de opmaat van de training. Naar aanleiding van intakegesprek schrijven we een scène op maat: een gesprek tussen een leerkracht en een ouder, waarin de leerkracht goede bedoelingen heeft om de ouder inzicht te geven in de ontwikkeling van haar kind. Echter, in het gesprek bereiken de 2 elkaar niet, doordat de leerkracht te voorzichtig is, en in andere valkuilen stapt. N.a.v. de scene gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het contact met deze “lastige ouder” en regisseren zij de scène tot een beter gesprek.
Onderdelen zijn:
1. de ontvangst
2. het brengen van de boodschap
3. het omgaan met de reactie van de ouder

Vervolgens gaan we in kleinere groepen werken. We zullen aan de hand van eigen voorbeelden van de deelnemers heel praktisch te werk gaan: samen onderzoeken en van elkaar leren, welke benadering goed werkt en dit kort oefenen via Jennifer of Laura.

Praktische informatie

eze training kan in 1 dagdeel of 2 dagdelen plaats hebben. Als je kiest voor 2 dagdelen kunnen we meer individuele aandacht geven aan de deelnemers en is er meer tijd voor theoretische duiding en uitleg van verschillende gesprekstechnieken. In 1 dagdeel ligt de nadruk op het doen, samen oefenen en onderzoeken.

Reactie directeur basisschool:

Wij vonden het een erg boeiende, inspirerende en geslaagde ochtend, heel erg bedankt!

DIT Speelt Team APK

Juist als er balans en een gevoel van veiligheid is in het team, is dit hét moment voor een Team APK

Hoe werkt het?

Tijdens de Team APK doen we een algehele check op en met het team op verschillende onderdelen binnen 1 dag:

  • Veiligheid: durven we samen risico’s te nemen en kunnen we ons kwetsbaar opstellen in het team?
  • Wederzijdse afhankelijkheid: kunnen we op elkaar rekenen en vangen we elkaar op?
  • Structuur: is er helderheid over doelen, rollen en plannen?
  • Zin: zijn we bezig met zaken die voor ons belangrijk zijn?
  • Impact: doet ons werk ertoe?

De dag is dynamisch, licht en soms confronterend. We werken met verschillende werkvormen, in kleinere groepen, met spelelementen en testjes. Uiteraard kan de dag aangevuld worden met een teamactiviteit en/of (bijzonder) etentje in de avond.

Intake

We spreken graag alle teamleden individueel vòòr de Team APK om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. De teamleider spreken we tijdens de intake.

Resultaat

Vooruitgang door stilstand. Reflecteren vanuit blijvend ontwikkelen en verbeteren. Verhogen van effectiviteit en kwaliteit van de communicatie. Heldere afspraken over wat we morgen al anders willen doen op gedrag. Vervolgafspraken om zaken die uitgewerkt moeten worden op te zetten en te implementeren.

Doortastend Interactief Theater

Wat speelt er op dit moment in de organisatie? Wat gebeurt er tussen collega’s of in relatie tot leidinggevenden? DIT Speelt toont en speelt op interactieve wijze met het publiek om discussie los te maken en een lastig onderwerp op de kaart te zetten.

Hoe werkt het?

Tijdens dit interactieve theater krijgt het publiek de kans invloed uit te oefenen op het verloop van de gespeelde scene. De toeschouwers krijgen een scène te zien die sterk lijkt op een situatie uit het eigen werk, gespeeld door 2 acteurs. Binnen de scène wordt een aantal herkenbare knelpunten getoond, die in beginsel worden veroorzaakt door één van de personages. Aan het eind van de scene wordt het publiek uitgedaagd om de acteur te regisseren om zo tot een betere uitkomst te komen. ”Wanneer jullie mij niet onderbreken, ga ik er vanuit dat jullie het precies hetzelfde zouden aanpakken!” aldus een acteur. Als dit personage zich anders opstelt (door suggesties uit het publiek) beïnvloedt hij daarmee het gedrag van de ander en dus het verloop van het gesprek.

[fusion_youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=QcqPYv4p8nE” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” /]

‘Wij weten heel goed hoe het moet, we vonden het lastig het daadwerkelijk zo te doen. Deze aanpak biedt concrete handvatten.’

Reactie klant financiële sector