Loading...
Home 2022-03-18T16:59:25+01:00

IN WELK TEAM LOOPT HET NET EVEN NIET SOEPEL?

 • DIT Speelt zorgt dat TEAMS hun samenwerking onder de loep nemen en zélf verbeteren.

 • DIT Speelt creëert een neutrale, veilige context waarbinnen historie, cultuur en (rol) patronen aan het licht komen, zodat er samen gewerkt kan worden aan een gezamenlijke wens.

 • DIT Speelt zorgt voor een blik van buitenaf die de mogelijke verbetering van binnenuit inzet. Wij geloven in de kracht van de mensen binnen in de organisatie. Inspiratie van binnenuit.

Observeren, licht houden en doorpakken

DIT Speelt zorgt dat groepen mensen die samenwerken hun manier van samenwerking

(en alles wat hiermee samenhangt) onder de loep nemen en desgewenst verbeteren.

DIT Speelt creëert een neutrale, veilige context waarbinnen historie, cultuur en (rol) patronen aan het licht komen, zodat er samen gewerkt kan worden aan een gezamenlijke toekomst. Waar in organisaties een kloof is ontstaan tussen werknemers en beleidsmakers, waar werknemers zich niet echt durven uit te spreken, komen wij goed van pas.

DIT Speelt zorgt voor een blik van buitenaf die de mogelijke verbetering vanuit binnen inzet. Wij geloven in de kracht van de mensen binnen in de organisatie. Inspiratie van binnenuit.

Vragenlijsten zoals medewerkersmotivatie of tevredenheidsonderzoeken geven veelal een algemeen beeld van wat er aan de hand is. Wij geloven dan ook in in gesprek gaan met teams en juist de verschillen in perspectief en beleving naar boven halen. Hoe communiceren de collega’s met elkaar tijdens bijv. een teamvergadering? Hoe wordt er met de klant gecommuniceerd? Hoe worden afspraken nageleefd en hoe wordt omgegaan met conflict? Kortom: hoe groot is de zelfredzaamheid van het team?

Wij geven (bijna altijd) oordeelvrij onze observaties terug met de vraag of deze manier van samenwerken wenselijk is en zo niet, wat de samenwerking kan versterken op een manier die het team past.

WAAROM?

Omdat de bedoeling (weer) voorop moet staan

Omdat wij geloven dat mensen en organisaties zo dicht mogelijk willen werken bij hun bedoeling. Iedereen heeft de wens zinvol bezig te zijn en een verschil te kunnen maken. En iedereen heeft de behoefte om gehoord en erkend te worden. De organisatie heeft ook een bedoeling. Wij willen zelf zinvol bezig zijn door anderen (en organisaties) te helpen en ondersteunen in dit proces.

Wij geloven niet in het opleggen van methodes, theorieën en de laatste trends in consultancyland. Dit zijn louter handvatten of tools om met een groep te werken. Het is niet de oplossing. Wij zijn zelf zeer ervaren in het gebruiken van deze tools, zoals: appreciative inquiry, leiderschapsstijlen, kernkwadranten, NLP & waardevrij communiceren etc.

Wij geloven wel dat de essentie, de bedoeling van het bedrijf altijd voorop moet staan. En dat de de omgeving, het MT, de staf zich daarop moeten richten, zodat de mensen die het werk gepassioneerd willen doen, alle kans en ruimte hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen.

 • Wanneer DIT Speelt inzetten?

 • Als mensen hun werkomgeving als niet veilig ervaren

 • Als gewenste veranderingen maar niet van de grond komen en je er niet ‘de vinger achter krijgt’

 • Als je een nieuwe werkwijze meteen goed wil implementeren

 • Als er in de samenwerking tussen afdelingen steeds dingen spaak lopen

 • Als verschillende teams moeten samenvoegen en het blijven eilandjes

 • Wanneer niet?

 • Als er tegelijkertijd mensen ontslagen moeten worden

 • Als Dit Speelt ook wordt ingezet om ‘dossier op te bouwen’ over personen

 • Als je denkt dat de weg die je zelf hebt uitgestippeld de enige juiste is voor iedereen

Waarnemen

Welke momenten kunnen we waarnemen?

Observeren

Teamoverleg, bilateralen, vergaderingen, klantgesprekken ..

Team APK

Jaarlijks onderhoud zonder 'sense of urgency'

Voorkomen is beter dan...

Lees meer

Voor inzicht in zaken die nóg beter kunnen.

Dialoog

In gesprek met elkaar over wat er speelt

Teams - MT

Interviews, feedback en groepsdynamiek

DIT Speelt Theater

Om lastige onderwerpen op de kaart te zetten

Dialoog met het team

Lees meer

Lichte en toch stevige manier om de ‘ongeschreven regels’ te bespreken.

On the JOB coaching

Spannend, maar o zo effectief

Direct toepasbaar

Jij werkt, wij observeren, geven feedback en coachen.

Workshops & Training

Toegespitst op wat er speelt

Kleine groepen

Workshops met korte theorie, veel uitproberen en kleine groepen (max. 6 personen).

Veilig Werken

ESF project in opdracht van de RAS

Trainingsaanbod voor leidinggevenden in de schoonmaak

Lees meer

“Hoe kunnen leidinggevenden zorgen voor een veiliger en gezonde werkomgeving?”

Lastige ouders..

BESTAAN NIET

Onderzoeken en proberen wat werkt..en wat niet

Lees meer

“Wij vonden het een boeiende, inspirerende en geslaagde ochtend!”

Het Nieuwe Werken LIVE!

Humor, scènes & interactie

Voorstelling over de (voor)oordelen van Flexibel Werken

Lees meer

Onze klanten